Városlista
2021. április 19, hétfő - Emma

Hírek

2021. Április 07. 15:09, szerda | Helyi

HIRDETMÉNY AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL 2021/2022 NEVELÉSI ÉVRE

HIRDETMÉNY AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL 2021/2022 NEVELÉSI ÉVRE

Értesítjük a tisztelt szülőket, hogy az önkormányzat által fenntartott óvodákba
a 2021/2022. nevelési évre történő beiratkozás időpontja:

2021. május 4. és 5. napja

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai nevelésben köteles részt venni.

A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre és az EMMI 19/2021. határozatára tekintettel, a beiratkozás időpontjában a szülőknek nem kell személyesen megjelenniük az intézményben. A gyermek óvodai nevelésének első napján kell bemutatni a beiratkozáshoz egyébként szükséges iratokat.

Az óvodai jelentkezéshez a "Jelentkezési lap a 2021/2022. nevelési évre Cegléd Város Önkormányzata által fenntartott óvodákba" című nyomtatványt kell kitölteni. A kitöltött jelentkezési lapot az óvoda részére 2021. május 5-éig e-mailben, csatolt dokumentumként küldje meg! Akinek a jelentkezés elektronikus úton történő megküldésére nincs lehetősége postai úton, papír alapon, lezárt borítékban az óvodai intézményegység postaládájába helyezze el!

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője 2021. június 4-éig dönt, és erről írásban értesíti a szülőt.

Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, amelyet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda elektronikus címére kell megküldeni a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.

Az óvodai jelentkezésre vonatkozó részletes információk, a Jelentkezési lap és egyéb nyomtatványok, valamint az önkormányzat által fenntartott óvodák körzetjegyzéke letölthető a www.cegled.hu honlapról.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről szintén a www.cegled.hu oldalon tájékozódhatnak a szülők.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének - jogszabályban előírt - utolsó határnapját (2021. május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2021. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, az illetékes járási kormányhivatal járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Az óvodai beiratkozás részletes tájékoztatója megtalálható a www.cegled.hu honlapon, valamint a székhely óvoda weboldalán.

Ezek érdekelhetnek még

2021. Április 16. 20:47, péntek | Helyi

Lángolt egy kisbusz Cegléden

2021. Április 16. 19:51, péntek | Helyi

Fontos változás!

2021. Április 15. 18:38, csütörtök | Helyi

Nem lesz kötelező az óvoda és iskola

2021. Április 14. 16:54, szerda | Helyi

Közeleg a határidő