Városlista
2024. július 16, kedd - Valter

Hírek

2024. Június 03. 13:07, hétfő | Helyi
Forrás: cegled.hu

A pedagógusokat köszöntötték

A pedagógusokat köszöntötték

"Kívánom, hogy a pedagógusok élete, megbecsültsége, a társadalmi értékrend minálunk is olyan legyen, mintha minden napjuk ünnep volna. Ne hőköljünk vissza! Legalább egy lépést tegyünk meg ezen az úton! A második lépés már könnyebb lesz. Cegléd hálásan köszöni Önöknek azt, amit a városért, a jövőért tesznek. A ceglédiség nagyon nagy mértékben függ attól, hogy mi rajzolódik ki az Önök szívében" - fogalmazott Dr. Csáky András polgármester ünnepi köszöntőjében pénteken a Városi Pedagógusnapon.

Fotó: Kisfaludi István - További fotók a cikk alatt a kapcsolódó galériában.

MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVÉL

Kiemelkedő szakmai tevékenység elismeréseként adományozza a Belügyminiszter Pedagógus Nap alkalmából.

Mészárosné Kleineisel Éva a Lövész Utcai Óvoda óvodapedagógusa

A Lövész Utcai Óvoda meghatározó személyisége, maximálisan elkötelezett, hiteles, magas színvonalú fejlesztő-újító és tudásmegosztó-segítő tevékenységet végez intézményen belül és kívül egyaránt. A szakmai fejlődés iránti igénye folyamatos, ezen a területen is a tudatosság, igényesség jellemzi. Számos szakmai szervezet munkájában tevékenykedik, munkája mesterpedagógus szintű, követendő minta a kollégák számára. Cegléd város óvodáiban dolgozók részére Ő álmodta meg a szakmai napot, melyet az idén nyolcadik alkalommal szervezett meg. Munkája elismeréseként kapta meg a Brunszvik Teréz-díjat.

Gárdai Zsófia oligofrénpedagógiai-pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, pedagógiai szakpszichológus, a Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgató-helyettese

A különleges gondoskodást igénylő gyermekek segítésében, magas színvonalú ellátásuk érdekében kiemelkedő eredményességgel tevékenykedik. Magas színvonalú pedagógiai-pszichológiai-gyógypedagógiai szakmai felkészültséggel és elkötelezett pedagógus élethivatással rendelkezik. Munkája elismeréseként Németh László-díjban részesült.

Bükki Edina a Széchenyi Úti Óvoda Deák Utcai Tagóvodájának óvodapedagógusa, tagintézmény igazgatója

Lendületes, energikus vezető, precíz, lelkiismeretes, kitartó munkával, példát mutat a kollégáknak. Keresi az eredményes, új módszereket és megoldásokat, segítőkész, aktív tagja az óvodai közösségnek. Fontosnak tartja a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek segítését, különösen szívügyének tekinti az autisztikus tüneteket mutató gyermekekkel történő bánásmódot. Munkája elismeréseként kapta meg a Miniszteri Elismerő Oklevelet.

Kreszits Margit a Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola klarinét tanára

Szaktárgyában széleskörű módszertani ismeretekkel rendelkezik, melynek szakszerű, tudatos és innovatív átadásával inspiratív tanulási légkört biztosít tanulói számára. Művésztanárként folyamatos résztvevője a városi ünnepségeknek, az iskolai hangversenyeknek és a Városi Fúvószenekari fellépéseknek. Munkája elismeréséül kapta meg a Miniszteri Elismerő Oklevelet.

Mester Györgyi Szonja a Széchenyi Úti Óvoda Budai Úti Tagóvodájának óvodapedagógusa, tagintézmény igazgatója

Lendületes, energikus óvónő, nevelő-oktató munkája példaértékű. Mindig szükségét érezte az önképzésnek, megújulásnak, úgy gondolja, hogy ez elengedhetetlen feltétele a gyermekek érdekeit szolgáló munkavégzésnek. Szívügyének tekinti az egészséges életmódra nevelést. Elfogadó, feltétel nélküli szeretetével bizalmon alapuló légkört teremt a csoportjaiban. Munkája elismeréseként veheti át a Miniszteri Elismerő Oklevelet.


CEGLÉD VÁROS PEDAGÓGIAI DÍJAINAK átadása:

Cegléd Város Pedagógiai Díja adományozható a Cegléden lévő nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pedagógusoknak, akik kiemelkedő eredményt értek el az óvodai, iskolai oktató-nevelő munkában, a tehetséggondozás területén, magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján, élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, valamint példamutató magatartást tanúsítanak a közösségi és magánéletben.

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Humán Bizottság javaslatát figyelembe véve, 2024-ben "Cegléd Város Pedagógiai Díja" kitüntetést adományozott:

Erdős Árpádné a Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda óvodapedagógusa

A Nagykőrösi Arany János Gimnázium és Óvónői Szakközépiskolában érettségizett, felsőfokú tanulmányait a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola Óvodapedagógusi szakán végezte. Találkozókon, továbbképzéseken örömmel sajátította el a népi gyermekjátékokat, dalokat, meséket, melyeknek kiváló előadójává vált.

A Báthori Utcai Tagóvoda vezetőjeként kilenc éven át bizonyította kiváló vezetői képességeit. Munkatársaival szemben mindig segítőkész, őszinte, nyílt magatartás jellemezte. 2017-ben minősítése során bizonyította óvodapedagógus kompetenciáit.

Kiváló óvodapedagógus, aki 47 éve fáradhatatlanul és szeretettel neveli a gyermekeket. Hűsége első munkahelyéhez, a Báthori Utcai Óvodához példaértékű. Nyugodt, kiegyensúlyozott személyisége tükröződik a gondjaira bízott gyermekcsoport mindennapi életében.

Erdős Árpádné több évtizedes szakmai életútja, a gyermekekkel, kollégákkal való kiváló kapcsolata alapján méltán érdemessé vált 2024-ben Cegléd Város Pedagógiai Díja kitüntetésre.


Józanné Kamuti Andrea a Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola tanára

Szakmailag kiválóan felkészült pedagógus, akit nagy munkabírás, precizitás és szakmai alázat jellemez. Matematika-technika szakos tanári diplomájával majd a számítástechnika szakos oklevelével bizonyította be, hogy az informatika területén is helye van a pedagógusi pályán. Érdeklődése és igénye a szakterülete és önmaga folyamatos megújulása iránt bizonyítja, hogy pedagógus szakvizsgát, majd fejlesztő-differenciáló szakpedagógusi képzettséget szerzett.

Az iskolában beindított emelt szintű informatika oktatás megálmodója, előkészítője. Kiemelt feladatának tekinti a tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztését, internetes kultúrájuk megalapozását, helyes irányba koordinálását. Tanítványaival csatlakozott a "Jobb veled a világ" mozgalom Boldogságóra Programjához, és a Világ Legnagyobb Tanórája oktatási projekthez. Diákjait Microsoft különdíjjal jutalmazták, ő maga pedig a Microsoft innovatív tanára címmel is büszkélkedhet. A fenntartható jövőt megcélozva elnyerte az "Ökoiskola" címet a Táncsics Iskolának.

Osztályfőnökként időt, energiát nem kímélve vesz részt a diákok hétköznapjaiban. Tanítványai rajongásig szeretik, tisztelik őt.

Józanné Kamuti Andrea a Táncsics Iskoláért, a pedagógus szakma általános megbecsüléséért végzett színvonalas munkája elismeréseként részesül 2024-ben Cegléd Város Pedagógiai Díja kitüntetésben.


Kis Lajos Tibor Ceglédi SzC Bem József Műszaki Technikum és Szakképző Iskola

1986-ban diplomázott a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán. A diploma megszerzése után 10 évig tanársegéd volt az elektronika tanszéken a Zalka Máté Katonai Főiskolán. 2005 augusztusa óta dolgozik a Ceglédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Technikum és Szakképző Iskolában. 2015 óta az intézmény szakmai igazgatóhelyetteseként szervezi a beiskolázási és szakmai vizsgaszervezési feladatokat. Az iskolai életben megmaradt oktatóként is, és minden évben megszervezi a diákoknak a paksi kirándulást az atomerőműbe, illetve szakmai versenyekre készíti fel az általa tanított diákokat.

Rendszeres szereplője az őszi Tudományok éjszakája rendezvénynek, valamint a "BEM"-es diákok segítségével mutatja be a Ceglédi Református Nagytemplomban a Foucault ingakísérletet. Rendszeresen részt vesz a Cegléd Rádióban különböző tudományos témákról szóló beszélgetésekben.

Kis Lajos Tibor példamutató és eredményes munkássága elismeréseként kapta meg 2024-ben Cegléd Város Pedagógiai Díját.

KITÜNTETÉSEK ÁTADÁSA

AZ ÉV CEGLÉDI SZAKMAI TANÁRA DÍJA 2024 (Ceglédi Szakképzési Centrum díja)

Nagy Andrea Ágota Ceglédi SZC Unghváry László Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola

Oktatói pályája során a kezdetektől eredményesen tanítja a szakács szakmai gyakorlati és elméleti tantárgyakat. Empatikus és támogató oktatói tevékenysége révén különleges kapcsolatot ápol jelenlegi és volt tanítványaival, akik számára nemcsak oktató, hanem mentor és példakép is egyben. Munkájának köszönhetően tanítványai nemcsak elméleti, hanem gyakorlati tudásukat is magas szintre fejleszthetik, amelyek kellő alapul szolgálnak a szakmai versenyeken való kiemelkedő eredményekhez, későbbi szakmai sikereikhez.

DÍSZOKLEVÉL

A Díszokleveleket azok a nyugdíjas pedagógusok kapják, akik diplomájukat 50, 60, 65, 70 évvel ezelőtt szerezték meg.
Dr. Szabó Alfréd (Vasoklevél - 65)

1959-ben szerzett tanítói oklevelet a Pápai Állami Tanítóképző Intézetben, 1986-ban neveléstörténetből doktorált. 1969-1991-ig 22 éven át, a városi művelődési osztály vezetője volt. A pedagógiai, irodalmi, anyanyelvi tudományos ismeretterjesztést mindig a legfontosabb feladatának tartotta. Egyik alapító-szervezője a Városi Pedagógus Énekkarnak, szervezője és alapító titkára a Cegléd Barátainak Köre civil szervezetnek és a Magyar Pedagógia Társaság Pest megyei tagozatának. Számtalan publikáció, könyv, újságkiadás szerkesztése fűződik a nevéhez.

Kovács Lászlóné (Aranyoklevél-50)

Magyar-német szakos diplomáját 1974-ben szerezte meg a Pécsi Tanárképző Főiskolán. Pályafutását 1974-ben kezdte meg a Külterületi Általános Iskolák Ugyeri tagiskolájában, ahol 9 évig tanított. 1983-ban került a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskolába. Pályája során nagy hangsúlyt fektetett diákjai nevelésére, a tanulók személyiségének fejlesztésére, mindig kiemelt figyelmet fordított a hátrányos helyzetű diákok támogatására.

PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM

Pedagógus szolgálati emlékérmet azok a pedagógusok kaphatnak a Belügyminisztériumtól, akik nyugállományba vonulnak, és legalább 25 évet töltöttek el a pedagógus pályán. A miniszter úrtól emlékérmet és oklevelet kaptak, mi pedig egy csokor virággal köszöntjük őket e jeles nap alkalmából!

Dr. Hajdú Jenőné Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda

1992-ben végzett az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán, majd 1999-ben elvégezte a Kossuth Lajos Tudományegyetem környezetvédelmi ökológus szakát. A Bolyai Természettudományi Csapatversenyen rendszeresen megyei helyezéseket érnek el gyermekei. Munkájára a lelkesedés, nyitottság, szakmai igényesség jellemző.

Egresiné Práger Erzsébet - Malom Téri Tagóvoda

A Lövész Utcai Óvoda Malom Téri Tagóvodájának igazgatója, Németh László Díjas óvodapedagógusa. Az esélyteremtés, a lehetőségek maximális kihasználása vezérli munkáját. Önzetlensége, érzékenysége teszi őt naggyá, amikor feladatkörén túl segíti a rászoruló családok mindennapjait. Lendületes, precíz, energikus vezető, szakmai munkája kiemelkedő, követendő minta lehet a kollégák számára.

Farkas Judit Várkonyi István Általános Iskola

A Szombathelyi Tanárképző Főiskolán végzett könyvtár-történelem szakon. Az iskolai élet minden területén odaadó pedagógusként és megbízható, segítőkész kollégaként dolgozott. Pedagógusként igényesség, a nemzeti hagyományok ápolása iránti elkötelezettség, a hátrányos helyzetű diákok segítése, a tehetséges tanulók ösztönzése jellemezte.

Kántor Jánosné - Lövész Utcai Óvoda

A Lövész Utcai Óvoda óvodapedagógusa, aki közel 37 évet töltött a pályán. Szakmai munkájában életfeladataként jelent meg a különleges gondoskodást igénylő, a hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozás, akik felé mindig nagy szeretettel, gondoskodással fordult.


Nyilasné Szabó Zsuzsanna Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Napközis tanítóként megismerte az alsó tagozatos pedagógusok és gyerekek mindennapjait. Háztartásökonómia-életvitel szakos tanári diplomát szerzett, majd elvégezte a család- és gyermekvédelem szakos pedagógus képzést. Gyermek- és ifjúságvédelmi felelősként szem előtt tartotta a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek előmenetelét, valamint segítette pedagógusaink munkáját veszélyhelyzetbe és védelemre szoruló gyermekek ellátásában.

Nyíriné Diósi Gyöngyi Pesti Úti Óvoda Köztársaság Utcai Tagóvoda

Magas szakmai felkészültség jellemzi, a hagyományos értékeket képviseli. Számára valóban a gyermek és annak fejlődése a legfontosabb. Az óvoda bábszakkörének megálmodója. Aktív tagja a Ceglédi Kardos Pál Pedagógus Énekkarnak. A Cegléd Város óvodáiban dolgozók részére megrendezésre kerülő Szakmai napoknak tevékeny szervezője. Óvodapedagógusi munkája mellet 2017-2023 között tagóvoda-vezető volt, jelenleg munkaközösség-vezetőként is tevékenykedik.

Reznákné Hamar Margit - Lövész Utcai Óvoda

A Lövész Utcai Óvoda lelkes, aktív óvodapedagógusa, a kollektíva meghatározó személyisége, aki több, mint 40 éve hatalmas türelemmel, odaadással segíti az óvodába járó gyermekeket, családokat, mentorálja a fiatalabb kollégákat. Az elkötelezettség, a szakmai igényesség, a folyamatos megújulás jellemzi. Munkabírása, elhivatottsága példaértékű.

Vargáné Tóth Csilla Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda

1988 óta tanít a Szent Kereszt Katolikus Iskolában. Az elmúlt évtizedekben számos osztályt vett gondoskodó szárnyai alá. Szívügyének tekintette az ének-zene tanítását, tanítványai versenyeken és rendezvényeken is sikereket értek el. Munkájára a lelkesedés, nyitottság, szakmai igényesség jellemző. Felejthetetlen osztálykirándulások, erdei iskolák és gyermek előadások kapcsolódnak nevéhez.

CEGLÉD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ELISMERŐ OKLEVELEI

Cegléd Város Önkormányzata Elismerő Oklevelet azok az önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézményben jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottak kaphatnak, akik a munkájuk során huzamosabb időn keresztül átlagon felüli teljesítményt értek el, vagy az adományozás évében kiemelkedő érdemeket szereztek.

Bodoczki Renáta

Az egész életen át tartó tanulás híve, szereti a kihívásokat, megmérettetéseket. Kezdetektől foglalkoztatja az inkluzív pedagógia, és a másság elfogadása, valamint a mesepszichológia és annak alkalmazása a gyakorlatban. A drámapedagógiai elemeket beépíti a mindennapi munkájába és nemcsak a gyerekeket, de a felnőtteket is képes elvarázsolni. Munkája, személyisége példa értékű fiatalabb kollégái előtt is.

Czinegéné Tóth Judit Mónika - Pesti Úti Óvoda

1991 óta dolgozik a Pesti úti Óvodában. Szakmai elhivatottsága és tudása kiemelkedő. Önmagával és a gyermekekkel szemben magas követelményeket állít. A gyakorlatba ágyazott kötetlen játékos tanulás elkötelezett híve, amely során sokféle ismerethez, kézzel fogható tapasztalathoz juttatja a gyermekeket.

Keskeny Andrea - Malom Téri Tagóvoda

A Lövész Utcai Óvoda Malom Téri Tagóvodájának lelkes, aktív tagja, aki pedagógiai asszisztensként maximális törődéssel, odafigyeléssel segíti az odajáró gyermekek mindennapjait. Empatikus, kedves, akit nagyon szeretnek a gyerekek, és akire a kollégák mindig számíthatnak.

Kovács Krisztina - Ugyeri Tagóvoda

Az óvodában gyermekvédelmi feladatokat lát el, szívügyének tekinti a hátrányos helyzetű gyermekek nevelését, fejlesztését. Pedagógiai munkájában kreatív, keresi az új módszertani lehetőségeket, módszereket. Kreativitása a fejlesztőeszközök készítésében is megnyilvánul. Rendszeresen figyeli a pályázati lehetőségeket, melyek megírásában is részt vesz.

Némedi Szilvia - Lövész Utcai Óvoda

A Lövész Utcai Óvoda elismert pedagógusa, meghatározó személyisége. Pontos, precíz, megbízható, mindig lehet rá számítani. Hihetetlen lelkesedéssel, energiával végzi hivatását, nincs számára lehetetlen. Szakmai munkájára a nyitottság, igényesség, módszertani sokszínűség jellemző.

Pócsi Lajosné - Budai Úti Tagóvoda

Munkáját a következetesség, szakmai felkészültség, precizitás jellemzi. Pedagógiai munkáját a tevékenységbe ágyazott tanulás jellemzi. Fontos számára a környezeti nevelés, a környezettudatos magatartás csíráinak elültetése a kezei között felcseperedő gyermekekben.

Szerdainé Abonyi Tímea - Széchenyi Úti Óvoda

Gyermekbarát személyisége, csendes játékra csábító attitűdje kedvelt a gyerekek körében. Keresi az eredményes új módszereket és megoldásokat, segítőkész, aktív tagja a közösségnek. Bátran alkalmazza az élménypedagógiát, mindig szükségét érezte az önképzésnek, megújulásnak, jelenleg tehetségfejlesztő szakvizsgára készül.

Uiczné Budai Zsuzsa - Köztársaság utcai Tagóvoda

Szakmai munkájára a precizitás, a kiváló módszertani felkészültség jellemző. Nagy hangsúlyt fektet a gyermekek differenciált- és sokoldalú személyiségfejlesztésére. Derűs, jó humorú, gyorsan megtalálja a közös hangot munkatársaival, a gyermekekkel, szülőkkel egyaránt. Gyermekvédelmi munkáját felelősséggel végzi.

cegled.hu

Kapcsolódó galéria

Ezek érdekelhetnek még

2024. Július 16. 12:35, kedd | Helyi

80 évvel a deportálás után

2024. Július 12. 11:36, péntek | Helyi

Virtuális kormányablakok is lesznek

2024. Július 12. 11:21, péntek | Helyi

Ceglédre látogatott a zsűri

2024. Július 12. 11:19, péntek | Helyi

Közútkezelői tájékoztatás - Kender utca